John Magnus Roos

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4843

E-post: john_magnus.roos@hb.se

Rumsnummer: L409

Signatur: MARO