Kombinera marknadsföring
och ledarskap med
datamining och e-business

Masterprogram i management av digital handel 120 hp

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Handeln är en viktig del av det svenska näringslivet, samhället och arbetsmarknaden. Det är en föränderlig bransch med nya utmaningar som resulterat i modifierade affärsmodeller och handelsformer. Nya tekniker och innovationer ändrar ständigt var, när och hur varor och tjänster köps. Det är viktigt att identifiera och ta vara på de nya möjligheter som uppstår.

I programmet kombineras traditionella företagsekonomiska ämnen som marknadsföring och ledarskap med studier i datamining och e-business vilka blivit en central angelägenhet för handelsföretagen. Efter avklarad utbildning kommer du kunna vara med och ta fram nya affärsmodeller och arbetssätt för att följa utvecklingen, eller kanske till och med leda den.

Kunskapsområdet digital handel har stark koppling till regionens företag. Det finns en lång tradition och ett arv av att bedriva handel på distans – på senare tid med hjälp av olika digitala verktyg. Sammantaget sker nästan hälften av all e-handel i Sverige via företag och företagslösningar i Boråsregionen. Under din utbildning kommer du på olika sätt komma i kontakt med många av dessa företag.