Sara Hjelm Lidholm

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4408

E-post: sara.hjelm_lidholm@hb.se

Rumsnummer: L414

Signatur: SHJ

Jag undervisar främst i styrning, organisering och ledning i privata och offentliga organisationer. Min forskarutbildning och disputation genomfördes på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Forskningsintresset kretsar främst kring hur olika organisationer översätter digitalisering och omsätter det i praktik samt vilka konsekvenser detta får för verksamheten och dess medlemmar.

Lyssna till Sara Hjelm Lidholm i Retailpodden

Avhandlingstitel

Omskapande processer – När Internet kom till postorderföretaget. Bokförlaget BAS 2011.