E-handelschefer

att förstå formandet av en ny marknadsaktör

E-handelschefer

Arbetet som utförs av e-handelscheferna har implikationer internt, vad gäller organisationen av företaget, och externt, vad gäller hur företaget uppfattas av sina kunder och hur organisationerna lyckas hålla sig relevanta och lönsamma i dagens hårt konkurrensutsatta marknader. Därmed har projektet potential att skapa värdefull kunskap för praktiker och generera intresse både inom och utanför akademin.

Trots att ämnet e-handel har fått mycket vetenskaplig uppmärksamhet, vet vi förvånansvärt lite om e-handelschefer och deras arbete. Medan e-handelschefer ofta betraktas som intressenter och avsedda mottagare av de forskningsinsikter som produceras i studier av e-handel, har få forskare undersökt de nya marknadsaktörernas arbete. I förlängningen speglar det även en mer djupgående situation inom marknadsföringsforskning, där själva praktiken i att utföra e-handelsarbete har fått relativt lite uppmärksamhet. Det finns således ett behov av att förstå den dagliga verksamheten hos e-handelschefer. Vi måste förstå vad som ingår i och formar praktikerna hos de här inflytelserika marknadsförarna.

För att uppnå detta tar projektet en praktikteoretisk ansats och utforskar det arbete som utförs av e-handelschefer. Syftet är att kartlägga den uppsättning av praktiker som utgör e-handelschefers arbete samtidigt som vi utforskar de förståelser som ligger till grund för just de praktikerna, samt den kompetens som behövs för att utföra dem. Genom studien vill vi öka förståelsen kring hur de här relativt nya marknadsaktörerna tar form och på vilka sätt de skapar affärsvärde.

Externa forskare

Information om behandling av personuppgifter