Gabriella Wulff

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4037

E-post: gabriella.wulff@hb.se

Rumsnummer: U327

Signatur: GAWU

Gabriella Wulff är doktor i företagsekonomi, universitetslektor samt forskare vid Högskolan i Borås. Hennes forskning berör ämnen såsom organisation och ledarskap, hållbarhet och konsumtion. Hon är specialiserad på textil- och modebranschen samt kvalitativa metoder, vilket även speglas i den undervisning hon bedriver inom textilt management, där hon ansvarar för kurserna Framtidens modebutik samt Fältstudier inom detaljhandeln. Hennes forskning har publicerats i tidskrifter såsom Journal of Cleaner Production, The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research och The European Sociologist.

Sedan 2023 driver Gabriella ett forskningsprojekt om masspersonalisering av varor och tjänster inom klädbranschen, finansierat av Hakon Swenson Stiftelse. I projektet studerar hon implikationerna av ett skifte mot mer personalisering, det vill säga företag som anpassar lösningar efter specifika behov hos kunderna, där hon identifierat att företag erbjuder skräddarsydda och anpassade kläder i högre grad än tidigare. Partners i projektet är Shesize, Stenströms och Trim. Genom att studera vad företag som erbjuder den här typen av service gör och vilka kunder de har, bidrar projektet med kunskap kring de nya affärsmodellerna samt hur användning av den här typen av produkter och tjänster ser ut.

Gabriella är även delaktig i ett pågående projekt om e-handelschefer, som är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Lunds universitet. Projektet är finansierat av Handelsrådet, projektledare är Christian Fuentes och medverkar gör även Patrik Stoopendahl. Projektet syftar till att öka förståelsen kring e-handelschefen som en ny marknadsaktör, vilken har fått allt större betydelse för företag och marknaden på senare år.
Hennes tidigare forskningsprojekt satte fokus på realisationer inom klädföretag. Det var finansierat av Handelsrådet och bedrevs på Gothenburg Research Institute (GRI) inom ramen för Centrum för konsumtionsforskning (CFK).

Sin avhandling skrev hon om transparens inom klädbranschen, där hon genomförde en studie av Nudie Jeans arbete mot ökad transparens. Tidigare studiebakgrund är inom internationell handel, textilekonomi samt utvecklingsstudier (numera globala studier). Gabriella Wulff har gjort fältstudier både i Portugal (2013) och Bangladesh (2008), där hon studerat villkor och förutsättningar för produktion av kläder. Tidigare arbetslivserfarenhet innefattar arbete inom klädhandel, ekonomi samt inom ideella föreningar, där hon har haft personal och budgetansvar.