Effekter av etik i digital marknadsföring – en studie av personalisering i små och medelstora företag

Effekter av etik i digital marknadsföring – en studie av personalisering i små och medelstora företag

Personalisering är en försvenskning av engelska personalization som också kallas för personanpassning eller kundanpassning. Många små och medelstora företag står inför flera kritiska förändringar när det gäller användning av personalisering i samband med dataskyddslagen (GDPR), begränsad användning av tredjepartscookies och tillämpning av profileringsanalys för personanpassning. Det kan handla om till exempel integritetsfrågor, informationssäkerhet, datainsamling, och exkluderande och partiskt innehåll. Målet med projektet är att bidra med utveckling av riktlinjer för digitala strategier för att hantera potentiella motreaktioner och risker i svenska små och medelstora företag som använder sig av personalisering.

Tidigare forskning har visat att personalisering är en av de mest kontroversiella metoder som används av digitala marknadsförare just nu, men få studier fokuserar på praktikers perspektiv på etik i digital marknadsföring. Kortsiktigt tänkande kommer att driva företag mot oetiska
ställningstaganden. Genom kvalitativa företags- och expertintervjuer och dokumentanalys kommer jag att utforska vikten av att bevara kundernas integritet, användning av personalisering som marknadsföringspraxis, de etiska farhågor som uppstår vid tillämpning av olika digitala system, samt insamling och användning av kunddata i relation till det rättsliga ramverket GDPR.

Mål 

  • Att identifiera användningen av innovativ teknik vid tillämpning av personalisering och etiska frågor relaterade till dess implementering.
  • Att granska vikten av etiska personaliseringsmetoder i små och medelstora företag i Sverige och att förstå hur etik definieras, tillämpas och konkretiseras genom specifika digitala marknadsföringsmetoder.
  • Att utveckla, diskutera och cirkulera riktlinjer för etiskt baserad digital marknadsföringspraxis, specifikt beträffande personalisering, baserade på projektets resultat.