Niklas Sörum

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4822

E-post: niklas.sorum@hb.se

Rumsnummer: L411

Signatur: NISO

Niklas Sörum (f.d. Hansson) är docent i företagsekonomi och universitetslektor vid Högskolan i Borås. Han forskar om digitalisering av konsumtionskultur, etisk konsumtion, second hand- och vintagemarknader, och kultur och kulturarvets roll i hållbar stadsutveckling.

Hans forskning har publicerats i vetenskapliga journaler som Consumption, Markets & Culture, Journal of Consumer Policy, International Journal of Heritage Studies och Culture Unbound. Niklas senaste böcker är utgivna på Routledge och tar fokus på hur digitalisering påverkar konsumtionskulturen samt relationen mellan konsumtion och mobilitet.

Niklas Sörum är även forskare vid Centrum för Konsumtionsvetenskap, CFK, vid Göteborgs universitet.

Läs om forskningsprojektet The role of digital consumer data in contemporary consumer culture, som startade i januari 2021. (Extern länk)

Inriktning på forskningen

  • Konsumtions(kultur)forskning
  • Digitalisering av konsumtionskultur
  • Etisk, ansvarsfull och hållbar konsumtion
  • Secondhand marknader, konsumtion och kultur
  • Kultur och kulturarv i hållbar stadsutveckling

Undervisningsområden

  • Konsumentbeteende, konsumtionskultur och kulturteoretiska forskningsperspektiv på konsumtion

Uppdrag

Utmärkelser

  • Artikeln Agencing ethical consumers: smartphone apps and the socio-material reconfiguration of everyday life, tilldelades pris för bästa artikel i Consumption, Markets and Culture 2019.

Pressklipp

Utmärkelser

Externa publikationer

Sörum, N (2024) Legitimizing sustainable game meat consumption: a discursive-visual approach to legitimacy claims, Consumption Markets & Culture, DOI: 10.1080/10253866.2024.2356836 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253866.2024.2356836?src=exp-la

Samsioe, E, Sörum, N, Fuentes, C and Tölg, R (2024) Digitala plattformar och cirkulär klädkonsumtion: Möjligheter, utmaningar och vägar framåt. En rapport från forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder. Lunds universitet och Högskolan i Borås. 

Sörum, N. and Gianneschi, M. (2022) The role of access-based apparel in processes of consumer identity construction, Journal of Fashion Marketing and Management. Emerald Group Publishing Limited. doi: 10.1108/JFMM-03-2021-0062.

Sörum, N. and Fuentes, C. (2022) How sociotechnical imaginaries shape consumers’ experiences of and responses to commercial data collection practices, Consumption, markets & culture. Taylor & Francis, pp. 1–23. doi: 10.1080/10253866.2022.2124977.

Cochoy F, Licoppe C, Petersson McIntyre M, Sörum N (2020) Digitalizing consumer society: equipment and devices of digital consumption (extern länk) , Journal of Cultural Economy

Johansson B, Peterson McIntyre M, Sörum N (2019) Konsumtionskultur: Innebörder och praktiker. En vänbok till Helene Brembeck

Fuentes, C & Sörum, N (2018) Agencing ethical consumers: smartphone apps and the socio-material reconfiguration of everyday life. Consumption Markets & Culture, DOI: 10.1080/10253866.2018.1456428 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10253866.2018.1456428

Cochoy F, Hagberg J, Petersson McIntyre M, Sörum N (2017). Digitalizing Consumption, How devices shape consumer culture., Routledge

Helene Brembeck & Niklas Sörum (2017) Assembling nostalgia: devices for affective captation on the re:heritage market, International Journal of Heritage Studies, 23:6, 556-574, DOI: 10.1080/13527258.2017.1300928

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13527258.2017.1300928?journalCode=rjhs20

http://portal.research.lu.se/portal/files/11672972/S_rum_Fuentes_s.pdf

Petersson-McIntyre, M & Sörum, N (2016) Konsumtionskultur och digitalisering, i Kulturella Perspektiv: svensk etnologisk tidskrift 2/2016.

Brembeck H, Hansson N, Vayre J (2015). Life Phases, Mobility and Consumption, An Ethnography of Shopping Routes, Routledge

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper