Ett skifte mot masspersonalisering av produkter och tjänster inom modehandeln

– vad blir implikationerna?

Ett skifte mot masspersonalisering av produkter och tjänster inom modehandeln

Tidigare studier inom detaljhandeln har identifierat att mass-personalisering utgör en del av den fjärde industriella revolutionen, vilken kommer att ha stora implikationer på framtida handel och konsumtion. Personalisering handlar dels om en omställning av produktion till beställningsvaror, dels om att öka försäljning och konverteringsgrader genom skräddarsydda lösningar för produkter, tjänster och hemsidor. Samtidigt visar forskare inom miljövetenskap hur vi överskrider planetens gränser, och därför behöver ta hållbarhetsaspekter i beaktning när vi utformar lösningar för framtida företagande.

En av de branscher som har kritiserats för sina ohållbara produktions- och konsumtionsmönster är modeindustrin, som också tidigt anammat personalisering som del av lösningen. Medan den dominerande uppfattningen av masspersonalisering är att det leder till mer hållbarhet genom att minska överdrivna volymer och mer exakt möta kundernas krav, finns det indikationer på att det finns en baksida av personalisering, där det kan leda till mer konsumtion snarare än mindre, då det kan skapa ny efterfrågan hos kund. En annan hållbarhetsfråga är vilka utmaningar som personaliserade varor kommer med på andrahandsmarknaden. Däremot är det få forskare som har undersökt de faktiska konsekvenserna av en förändring mot masspersonalisering, ett forskningsgap som jag kommer att adressera i projektet.

Filmer

I juni 2023 träffades intressenter från näringsliv och forskare för att fånga in olika perspektiv på frågan om personalisering. Se filmen där Gabriella Wulff, projektledare och Camilla Slinga, VD för Beyond Fit, berättar om projektet.  

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

 

Se intervju med Haysun Hahn, grundare av Fast Forward Trending, om personalisering i modebranschen.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Intervju med Haysun Hahn, grundare av Fast Forward Trending


Samarbetspartners

Projektet bedrivs i samarbete med Beyond Fit, Stenström och Trim.

Fördjupningsstudie

En förlängning av projektet är fördjupningsstudien Innovativa affärsmodeller inom klädbranschen, som bedrivs av Gabriella Wulff. Projektet finansieras av Bromanska stiftelsen för forskning och företagande och är placerat på Gothenburg Research Institute (GRI).

Läs mer om fördjupningsstudien Innovativa affärsmodeller inom klädbranschen

 

Information om behandling av personuppgifter