Data as Impact Lab

En viktig målsättning för labbet är att arbeta med öppet tillgängliga data för studier av olika informationsresursers funktion och genomslag i samhället. Exempel på sådana informationsresurser är vetenskapliga publikationer, sociala medier, professionslitteratur, myndighetstryck och nyhetsmedia. Det innefattar också digitaliseringsprojekt som Litteraturbanken, Gutenbergarkivet och informationstjänster som Wikipedia och Riksdagens öppna data.

Labbet kombinerar ett fokus på digital humaniora med aktuella tillämpningar av det senaste inom AI-forskningen, särskilt med avseende på datorlingvistik.

Data as impact Lab ingår i forskargruppen Kunskapens infrastrukturer vid Bibliotekshögskolan. Labbets verksamhet är också nära kopplat till den utbildningar på masternivå och kursen Digitala metoder som ges på masterprogrammet och som fristående kurs.

Data as Impact Lab utgör en fortsättning av verksamheten i Horizon 2020-projektet Data for Impact som avslutades 2020.

Kontaktpersoner

Projekt knutna till labbet

Artiklar om labbet

Aktiviteter

Se en inspelad föreläsning AI Sweden/Drive Sweden Lunch and Learn från Lindholmen Science Park där vi berättar om några ansatser som vi arbetar med (på engelska):

Film AI Sweden/Drive Sweden Lunch and Learn från Lindholmen Science Park