Studie om etiska appar den bästa artikeln 2019

Kvinna går i en mataffär med en mobil i handen.

I studien undersökte Christian Fuentes och Niklas Sörum, verksamma vid Centrum för konsumtionsforskning, GU, och Högskolan i Borås, tre olika appar med en tydlig hållbarhetsprofil. Det var Naturskyddsföreningens app Grön guide, Fairtrade Sveriges app samt Shopgun. Resultatet visar att den här typen av appar har stora möjligheter, men forskarna upptäckte även olika hinder för ett större genomslag hos allmänheten. En utmaning handlar om att få tekniken att passa in i människors vardag. Här konstaterades en stor skillnad i hur app-utvecklarna ser på tekniken och hur konsumenterna upplever apparna.

Artikeln om de etiska apparna fick ett större genomslag, och nu har Agencing ethical consumers: smartphone apps and the socio-material reconfiguration of everyday life utsetts till den bästa artikeln som publicerades i tidskriften Consumption Markets & Culture under 2019.

Grattis Niklas Sörum. Hur känns det att få den här utmärkelsen?

– Det är oerhört glädjande och vi blev positivt överraskade. CMC är en viktig journal för oss som konsumtionsforskare och det är en journal som publicerar högkvalitativ forskning. Det är en bekräftelse på att vår forskning är relevant i ett internationellt sammanhang och det är också viktigt för forskare från Sverige att publicera sig internationellt för att delta i olika vetenskapliga sammanhang och samtal.

Vad tror du att det kan ha varit som gjorde att "Agencing ethical consumers: smartphone apps and the socio-material reconfiguration of everyday life" blev utnämnd till 2019 års bästa artikel?

– Det är svårt att svara på. Artikeln fokuserar på relevanta och aktuella fenomen inom konsumtionsfältet såsom digitalisering och hållbarhet, samt bygger på en gedigen empirisk studie vilket kan ha bidragit till framgången i det här sammanhanget. Det finns också ett tydligt teoretiskt bidrag som kan ha spelat in tror jag.

Vad tar ni med er från det här?

Det känns som en fin present inför det fortsatta arbetet med forskningen 2021 och det är också en tydlig indikation på att det finns ett intresse för den forskning vi bedriver inom konsumtionsforskningsfältet bland kollegor i det internationella sammanhanget.

Läs mer


Niklas Sörums forskarprofil

Forskargruppen Digital Consumption