Sjuksköterska vid larmcentral

Kurser i distansvård

Hösten 2024 kan du söka följande kurser i distansvård:

Distansvård III – Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans

Kursen fokuserar på bedömning och prioritering av vanligt förekommande hälsoproblem och vårdbehov i första linjens vård, via telefon eller digitalt.

Läs mer om kursen

Distansvård IV - Kommunikativa utmaningar

Kursen behandlar utmaningar och svåra situationer att hantera och bedöma på distans.

Läs mer om kursen