Kvinna vid larmcentral

Distansvård III - Bedömning och prioritering av hälsoproblem på distans 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen behandlas hur olika hälsoproblem och sjukdomstillstånd hos barn, vuxna och äldre kan bedömas och hanteras via telefon eller digitalt.

Kursen behandlar också möjligheter och utmaningar kopplat till prioritering av patienter med olika hälsoproblem och sjukdomar på distans. Patientsäkerhet och vanliga felkällor behandlas också.

I kursen ingår simuleringsträning som inkluderar olika typer av medicinska bedömningar vid vård på distans, hänvisning av patienter till lämplig vårdnivå och rådgivning för egenvård, samt telefon-HLR.