Samtal mellan chef och sjukvårdpersonal på sjukhus

Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1

Ledarskap och organisering inom vård och omsorg 1 (tidigare Vård- och omsorgsadministration 1) är ett kurspaket som består av fem kurser.

Kurserna passar dig som är intresserad av att utveckla eller leda förbättrings- och kvalitetsarbete inom vård och omsorg, exempelvis som chef, samordnare, utvecklingsledare eller administratör.

Vården och omsorgen står inför omfattande förändringar och det finns en stor efterfrågan på kompetens inom ledarskap, personalfrågor och organisation. Kurserna ger dig en bra grund att stå på, oavsett om du vill utvecklas i ditt nuvarande arbete eller om du vill påbörja en yrkeskarriär med fokus på utvecklingsarbete och ledarskap inom vård- och omsorgssektorn.

Kurserna ges på distans och du har goda möjligheter att kombinera arbete med studier.

För information till dig som är antagen till kurspaketet, se sida på Kurs- och programtorget:

Välkomstinformation

Kurser

Introduktion till Vård- och omsorgsadministration, 5 hp

Kursen ger dig en introduktion till ämnet vård- och omsorgsadministration. Du lär dig även grunderna i informationssökning, informationskompetens och akademiskt skrivande. Du studerar vård- och omsorgsorganisationen utifrån olika perspektiv; historiskt-, samhälleligt-, patient- och omsorgstagarperspektiv. I kursen introduceras du till lagstiftning, organisering, styrning och ledning inom vård och omsorg.

Offentlig förvaltning, 7,5 hp

I den här kursen förbereds du på mötet mellan vård- och omsorgssektorn och den omgivande offentliga förvaltningen. Kursens övergripande mål är att du ska få fördjupade kunskaper om den politiska makten och den politiska styrningens villkor för vård- och omsorgssektorns organisering och professioner.

Organisering och styrning 5 hp

Kursen behandlar organisationsteorier med koppling till vård- och omsorgsområdet. Du studerar teorier och modeller för att organisera och planera vård- och omsorgssektorn. Olika organisations- och styrformer beskrivs och förklaras. Du får även en introduktion till begreppen digitalisering, hållbar utveckling och mångfald.

Ledarskap 5 hp

Här möter du olika teorier, modeller och ledarskapsstilar för ledarskap inom vård och omsorg. Kursen behandlar även begreppen chef och ledare. Under kursen får du möjlighet att sätta teori, ledarskapsstilar och begrepp i relation till det personliga ledarskapet i en vård- och omsorgskontext.

Förbättringskunskap 7,5 hp

Kursen omfattar teorier, metoder och modeller för förbättringsarbete på grundläggande nivå i syfte att utveckla ett hållbart arbetsliv. I relation till förbättringsarbete definieras begreppet evidens och dess innebörd, även användandet av digitala lösningar och AI diskuteras.

Vidare studier

När du avslutat kurspaket 1 har du behörighet att söka kurspaket 2 (tidigare Vård- och omsorgsadministration 2) som planeras att starta 2025.

Anmälan

Anmäl dig till kurspaketet på antagning.se:

Till antagning.se

Kontakt

För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För studievägledning: Kontakta Studievägledningen
För övriga frågor: Kontakta Studentexpeditionen

Fakta om utbildningen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet
Undervisningsform: Distans och ortsoberoende
Studietakt: 50 % (halvfart)
Antal platser: 75
Urval: Betyg, högskoleprov och arbetslivserfarenhet