AI och design - begrepp och metoder 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen introducerar utveckling av AI, teoretiska begrepp, metoder och praktiska tillämpningarna av AI i ett designsammanhang. Kursen ger också grundläggande kunskaper om etiska aspekter av AI i konstnärliga processer.

Studenterna ges kunskaper om och färdigheter i AI-assisterade designverktyg och programvara, AI-tekniker inom design som generativ design och naturlig språkbehandling, och de framväxande trenderna och teknologierna inom AI och design.