Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Kursens innehåll fokuserar på allmänmedicin med tonvikt på att få ökad förståelse för klinisk tillämpning inom öppen hälso- och sjukvård. Kursen ger en fördjupning inom allmän och speciell farmakologi och sjukdomslära. Mångfald, etiska frågeställningar och begrepp inom hållbar utveckling relateras till sjuksköterskans läkemedelsförskrivning. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår i kursen.