Arbetsrätt 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen ger en introduktion till den rättsliga regleringen på arbetsmarknaden. Kursen behandlar såväl enskilda anställdas rättigheter och skyldigheter, som kollektivavtalsrätten. I kursen ingår även diskrimineringslagstiftningen och dess konsekvenser för arbetsgivaren vid anställning, befordran och uppsägning/avsked. Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa är relaterade.

Om du vill plugga vidare inom arbetsrätt så kan du gå den fristående fortsättningskursen Arbetsrätt II.

Läs mer om Arbetsrätt II