Att främja skolnärvaro 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen innehåller forskning om orsakerna till elevers problematiska skolfrånvaro och hur skolan kan arbeta systematiskt för att främja närvaro i skolan. Kursen ger möjligheteter till erfarenhetsutbyte mellan er som deltar i kursen.

Genom diskussioner och litteraturseminarier ger kursen professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i arbetet för främja alla elevers skolnärvaro och rätten till en meningsfull utbildning.