Bostadsrätt 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås, Distans

Kursen är en av de kurser som du behöver gå för att du ska kunna ansöka om att bli registrerad fastighetsmäklare. Den passar både för dig som vill bli fastighetsmäklare eller som redan är verksam som fastighetsmäklare. Kursen riktar sig även till styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar, jurister och revisorer, samt vem som helst som är intresserad av den mycket vanliga boendeformen bostadsrätt.

Kursen behandlar ämnesområdet bostadsrätt som det definieras i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om registrering av Fastighetsmäklare (KAMFS 2022:1) samt i fastighetsmäklarförordningen (2021:518). 

Kursen innehåller avtalsrättsliga, säkerhetsrättsliga, köprättsliga, associationsrättsliga och ekonomiska frågeställningar.

Under kursen får du förutsättningar att förstå och tillämpa regelverket kring den rättighetskonstruktion som bostadsrätt innebär.

Du får även kunskaper i såväl upplåtelse som överlåtelse av bostadsrätt. Styrelsens roll i bostadsrättsföreningen, skyldigheter och ansvar ingår också i kursen, liksom olika sätt att visa hur ekonomin i föreningen bedöms, presenteras och granskas.

Utbildningen ges på distans med en träff på Campus (examination).