Cirkulär Textil 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i den textila värdekedjan och i textila material, från fibernivå till färdiga produkter, genom att analysera textila processer i ett cirkulärt flöde, vilket avses leda till att naturens resurser kan användas och återvinnas utan förluster. De inledande föreläsningarna belyser olika textila kvalitetsaspekter, i avsikt att kunna välja alternativa material för att skapa en ”cirkulär produkt”. Därutöver avhandlas problemställningar inom det textila konsumtionsmönstret, med tillämpade exempel från industrin. Kursen tar också upp alternativa val i produktutvecklingsprocessen i samband med färdiga textilprodukter. Sortering och återanvändning av textila produkter presenteras i form av ex. digitalisering med ökad spårbarhet, transparens och resurseffektivitet i den textila värdekedjan.

I kursen Cirkulär Textil har du som student tillgång till e-böcker. All kurslitteratur finns alltså tillgänglig digitalt.