Co-design av digitala tjänster för hälso- och sjukvård 5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Ett särskilt fokus i kursen ligger på co-design som ett medel för att utveckla digitala tjänster. Co-design definieras i kursen som en process som syftar till att skapa lärande och förståelse mellan olika expertgrupper, exempelvis patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård.
Studenterna kommer också att problematisera och reflektera kring co-designprocessen samt reflektera över hur olika gruppers målsättningar behöver balanseras för att designa digitala tjänster.