Data Mining 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen ger en bred och grundläggande introduktion till dataanalys genom att behandla områden såsom: data mining-metodik; preprocessering av data och datakvalitetsaspekter; data mining-tekniker; resultatanalys och utvärderingsmetodologi och praktiskt arbete med moderna data mining-verktyg. Vidare behandlas aspekter relaterade till regelverk och etiska aspekter kopplade till insamling av data och dataanalys.