Design för sport- och outdoorkläder 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen innehåller förutsättningar för design och produktutveckling, experimentell metodik och praktiska tester samt definition och presentation av sport- och outdoorkläder för produktion.

Kursen syftar till att utveckla förståelse för och färdigheter i design och produktutveckling av sport- och outdoorkläder.

Kursens huvudsakliga innehåll är:

  • Designanalys, idé- och designutveckling med utgångspunkt i särskild fysisk aktivitet och miljö
  • Textila material med utgångspunkt i särskild fysisk aktivitet, komfort och miljö
  • Experimentell designutveckling med kroppsrörelse som utgångspunkt
  • Experimentell designutveckling med fysisk miljö som utgångspunkt
  • Produkt- och detaljskiss
  • Prototypframställning digitalt och fysiskt
  • Kollektionspresentation och argumentation