Det mångspråkiga biblioteket 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen fokuserar på att ge en grundläggande förståelse för mångspråksarbete i en folkbibliotekskontext. Forskning och lagstiftning samt centrala begrepp som flerspråkighet och interkulturalitet lyfts i föreläsningar och genom seminarier. De nationella minoritetsspråken och flerspråkighet är i centrum, liksom läsfrämjande och mångspråkig litteratur. Diskussionerna omgärdas av inslag från rådande biblioteksdebatt gällande mångspråksarbete på folkbibliotek. Som en del av kursen arbetar du med att skapa en plan för mångspråksarbete på ditt folkbibliotek eller för ett fiktivt bibliotek.

Kursen ges ortsoberoende. och ges på deltid, 25 procent, för att möjliggöra läsning vid sidan om arbete.