Digital transformation - ett förändringsledningsperspektiv 2,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen kommer du att introduceras till teorier, aktuell forskning och rutiner runt digital transformation med ett särskilt fokus på förändringsledning. Du får möjligheten att diskutera förändringshantering i relation till digital transformation, både med kursens lärare och andra studenter. Kursen innehåller följande moment:

  • den digitala organisationen och organisationskultur
  • förändringsledning och processer (förmåga)
  • organisatorisk beteendehantering

Kursupplägget är helt digitaliserat och anpassat till dig som är yrkesverksam genom en mix av korta inspelade föreläsningar varvat med inspirerande distansmöten efter arbetstid. Kursledningen, som består av blandning av akademiker och erfarna konsulter, ser fram emot att få träffa dig under trevliga och lärorika distansmöten.

Behörighet

Kurserna ges på avancerad nivå och det innebär att förkunskapskravet är tidigare studier på högskola/universitet motsvarande 120 högskolepoäng. Om du inte har tidigare högre studier, kan du bli antagen på reell kompetens, vilket innebär att antagning kan göras om du har:

  • minst sex års yrkeserfarenhet
  • skrivit en längre sammanhängande text (exempelvis en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • deltagit i relevanta kurser som erbjudits av privata utbildningsföretag

Läs mer om reell kompetens