Digitala strategier för hållbar utveckling 4 hp

Hösttermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vi fokuserar på strategiutveckling för hållbarhet och med teoretiska resonemang och praktiska exempel skapar ett lärande som kommer att hjälpa dig i ditt uppdrag. Kursen har ett tillämpat perspektiv och vi vill gärna att du tar med dig frågor och tankar från din organisation som kan behandlas under kursen. Genom ett systematiskt arbete lär du dig skapa strategier som skapa långsiktiga effekter i din organisation som bygger på ett datadrivet arbetssätt.