Kvinna vid larmcentral

Distansvård I - Vårdande på distans via digitala tekniker 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

På den här kursen får du möjlighet att fördjupa dig inom området och lära dig mer om olika former av vård på distans. Du får även lära dig olika tekniker och arbetssätt för en god och säker vård på distans.

Kursen behandlar hur distansvård kan vara till nytta för såväl patient, medarbetare som samhället i stort utifrån möjligheter och utmaningar med vårdens digitala utveckling. Kursen berör situationer när vård på distans kan vara lämpligt och tidssparande och hur digital vård kan underlätta för både patienter och sjuksköterskor, men även situationer när vård på distans kanske inte är lämpligt. Kursen tar upp lagstiftning, regelverk och IT-säkerhet kopplat till vård på distans.

Kursen behandlar också samverkan mellan olika vårdprofessioner och huvudmän, samt hur vård på distans kan bidra till eller hindra tillgänglighet och en jämlik vård.

Under kursen kommer du själv till stor del att inhämta kunskap utifrån filmer och inspelade föreläsningar. Du kommer att få ett eget fall att jobba med under kursen, som du sedan diskuterar och reflekterar kring med övriga kursdeltagare.

Du läser utbildningen på distans och halvfart, men med fasta digitala träffar regelbundet.

Du kan även läsa kursen Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal. Vi rekommenderar att du läser Distansvård I först, men det är inget krav.

Läs mer om kursen Distansvård II – Kommunikation och vårdande samtal