Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå 15 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Under handledning planeras, genomförs och rapporteras ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Examensarbetet är slutexamination av den vetenskapliga metodskolningen och innebär en fördjupning inom ämnesområdet. I kursen ingår också att försvara det egna examensarbetet vid ett seminarium samt genomföra ett opponentskap.