Familj får juridisk rådgivning

Familjerätt 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås, Distans

På kursen får du en översikt över familje- och successionsrätten med fokus på de normer som reglerar äktenskap, partnerskap, samboförhållanden, föräldraskap, arv och testamente.

Kursen är praktiskt inriktad, vi kommer att studera rättsfall och kursen innehåller övningsuppgifter som ger dig en bra grund att stå på för att kunna hantera grundläggande problemställningar inom familjerätten.

Du får en bred översikt över familje- och successionsrätten, med tonvikten lagd på de ekonomiska effekterna av rättsreglerna. Särskild vikt lägges vid:

  • vårdnads- och umgängesfrågor samt ekonomiska konsekvenser av dessa
  • äktenskap och sambo med dess ekonomiska konsekvenser
  • äktenskapsförord
  • legal arvsrätt
  • testamentsrätt.
Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.