Fastighetsförmedling 30 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Borås, Distans

Kursen behandlar ämnesområdet fastighetsförmedling som det definieras i Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter och allmänna råd om registrering av Fastighetsmäklare (KAMFS 2022:1) samt i fastighetsmäklarförordningen (2021:518). Kursen är en delförutsättning för att kunna erhålla registrering till fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen (2021:516).

Kursen består av fyra delkurser. De fyra delkurserna innehåller dels juridik, dels beteendevetenskap i form av psykologi. Delkurserna ger insikter i utförandet av fastighetsmäklartjänsten och de villkor en fastighetsmäklare verkar under, samt vad denne har för skyldigheter. Vidare ges insikter i beteendevetenskapliga aspekter av fastighetsmäklarprocessen och rollen som fastighetsmäklare.

Utbildningen ges på distans med fyra träffar på Campus.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.