Fotografi för sociala medier: anpassning, behandling, uttryck 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Fokus är inte så mycket på traditionell bildbehandling, även om den innehåller en del av det med, utan mer på hur du kan uttrycka stämningar, göra bilden tydlig och lättavläst, och få den att berätta en story. 

Kursen har inte som krav att du använder någon speciell programvara för bildbehandling och heller inte krav på att du har tillgång till avancerad kamerautrustning. Man behöver inte en massa dyr utrustning för att skapa bilder med ett anpassat uttryck och som har en hög dragningskraft. I stället handlar det om att ha idéer och att kunna omsätta dem till ett visuellt uttryck. Du klarar dig gott med en vanlig mobiltelefonkamera och gratisprogram för bildbearbetning.

I de demonstrationer av bildbehandling som kursen innehåller används dock Adobe Lightroom, Camera Raw och Adobe Photoshop. Samma funktioner som demonstreras där kan också ofta göras i andra programvaror varav flera är gratis.