Grundläggande fysik 9 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen bidrar till en utvecklad förståelse för fysikens olika tillämpningar i samhället och därmed en hållbar utveckling av den samma.

Fokusområdena berör två- och flerdimensionella rörelser, centralrörelse samt begreppen rörelsemängd och impuls. Vidare introduceras du i området som berör magnetism och induktion. Kursen inkluderar vidare harmoniska svängningar, olika typer av mekaniska svängningar samt elektromagnetiska vågrörelser och stråloptik. Avslutningsvis studerar du också områden inom atom- och kärnfysik.

På kursen utvecklar du ett naturvetenskapligt perspektiv på din omvärld.