Grundläggande matematik 2 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Kursen ger behörighet Matematik 4.

Många viktiga trigonometriska formler kommer att härledas och behandlas. Exempelvis förklaras hur man kan skriva om summan av två trigonometriska funktioner som en enda trigonometrisk funktion med lämpligt val av fasförskjutning och amplitud. Dessa kunskaper är viktiga om man vill läsa vidare inom Mekanik eller Signalbehandling.

Matematik är viktigt i många tillämpningar, men det är också ett eget ämne, med egna särdrag, och dessa är viktiga att känna till för att kunna använda den kraft som finns i matematiken fullt ut. Kursen innehåller därför också ett avsnitt om bevisföring.

Kursen bygger vidare på derivering och inför de kanske viktigaste matematiska formlerna i analysen: kedjeregeln och produktregeln. Med hjälp av dessa verktyg kan vi analysera mer komplicerade funktioner, rita grafer och bestämma extrempunkter.

Integraler introduceras och dessa kan användas för att beräkna volymer hos rotationskroppar. Men integraler har många fler tillämpningar, till exempel för att beräkna sträckor ur ett vt-diagram i fysiken. Integraler kan vara mycket svåra att beräkna exakt och i kursen ges därför också en introduktion till hur man kan använda räknetekniska hjälpmedel för att hitta approximativa lösningar.

Polynom är enkla funktioner på så sätt att funktionsvärden kan beräknas enbart med hjälp av de fyra räknesätten och de används i de mest skiftande tillämpningar. Likväl krävs det kännedom om komplexa tal för att förstå dem fullt ut. Komplexa tal kommer därför att vara en stor del av kursen.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.