Introduktion till akademiskt skrivande, distansutbildning 7,5 hp

Sommartermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Blandade tider
Ortsoberoende

Du kommer att lära dig formella krav som gäller för till textens organisation, tydlighet och koncentration. Vi jämför också akademiska texter med andra genrer. I skrivmomenten kommer bland annat ordval, meningsbyggnad, användning av källor, textbindning samt strukturering av texten med hjälp av rubriker och stycken vara viktiga. Du kommer att få identifiera och diskutera särdrag hos akademisk text. Du kommer också att skriftligt få tillämpa det du lär dig då ett centralt moment i kursen är din egen akademiska text.

Du får bearbeta den i en skrivprocess som inkluderar återkoppling i flera steg. En annan viktig del blir att introduceras för ett antal grundläggande, språkvetenskapliga begrepp för att ge och ta emot respons på övriga kursdeltagarnas texter.