Introduktion till Business Intelligence och Power BI 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Kväll
Ortsoberoende

Kursen ger dig också färdighet att använda Power BI som beslutsstöd och ökad konkurrenskraft för verksamheter. Kursen fokuserar på den grundläggande förståelsen för hur data genererar kunskap, och på användningen av dataanalyser genom visualisering som stöd för verksamhetsuppföljning och beslutfattande.

Kursen passar för dig som idag arbetar som verksamhetsansvarig, verksamhetscontroller, verksamhetsanalytiker, systemutvecklare eller IT-tekniker.

Excel Office 365 för PC, Power BI Desktop och Power BI Pro tillhandahålls via Högskolan i Borås. Du behöver ha PC-dator med operativsystem Windows 10 eller senare.