Introduktion till livscykelanalys - distanskurs 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Sommartermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Kursen ger dig förståelse för de grundläggande principerna i livscykelanalyser. Under kursen blandas självstudier och räkneövningar med diskussionstillfällen på distans. Vi går igenom viktiga begrepp såsom mål och omfattning, systemgräns, funktionell enhet, allokering, inventering och miljöpåverkansbedömning.

Efter kursen kommer du att ha kunskap om hur livscykelanalyser planeras och genomförs, om dess styrkor och svagheter samt vikten av transparens i livscykelrapporter och hur dessa analyser bör tolkas.