Klimatsmart mat 5 hp

Sommartermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen inspirerar och ger dig ökad medvetenhet om matens miljö- och klimatpåverkan från ett globalt perspektiv till enskild måltid. Efter avslutat kurs ska du få kunskaper om hur vi hanterar livsmedel och arbetar SMART inom hela processen från jord till bord. Dessutom ska du få kunskap om biotekniska processer för behandling av samt förädling av matavfall. Vidare, efter avslutad kurs, ska du kunna göra självständiga och välgrundade val vid planering och inköp av mat för att minska din egen klimatpåverkan.
Kursen ges på svenska, men föreläsningar och kursmaterial på engelska kan också förekomma. Kursen bygger på självstudier och allt material finns tillgängligt via vår lärplattform, Canvas, under hela kursens gång.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.