Kommunikation, Ledarskap och Organisation 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 33%, Blandade tider
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 33%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 17%, Blandade tider
Ortsoberoende

Generell kurs i ledarskap och organisation utgående från kommunikation, som det verktyg som används för både ledarskap och organisation. Kursen baseras på modern neurologisk kunskap (om hjärnan) och de nyckar/variabler som kan kopplas till hur hjärnan fungerar.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.