Kommunikativt ledarskap och medarbetarskap 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen handlar om organisering av ledarskap och medarbetarskap i relation till organisationskultur samt samhälleliga och verksamhetsmässiga förändringar och vilken betydelse denna har för verksamheters informationsflöden. I kursen ses kommunikation som en social process inom vilken information flödar både horisontellt och vertikalt.

Vidare ger kursen en förståelse för hur ledarskap och medarbetarskap samspelar och utgör varandras förutsättningar för att dela information.