Sjukvårdspersonal tittar på surfplatta

Ledarskap och förbättringsarbete 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

I kursen studerar du olika teorier och modeller utifrån ett patient- och vårdvetenskapligt perspektiv för att leda, organisera och utveckla vården. Vidare studerar du olika styrformer och prioriteringar, liksom metoder för
riskbedömning, patientsäkerhet och förbättringsarbete.

Kursen problematiserar etiska frågeställningar i relation till hur förutsättningar skapas för ett hållbart och värdeskapande ledarskap. Teorier och modeller om gruppdynamik och samverkan ingår i kursen liksom relevant lagstiftning inom området.