Ledarskap och hälsa i arbetslivet 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Eftermiddag
Ortsoberoende

Kursen belyser olika aspekter på hälsa, ledarskap och organisation. Två centrala frågor är: Vad är det som påverkar vår hälsa? Hur påverkas hälsa, välmående och prestation på arbetsplatsen av olika typer av ledarskap?

I kursen diskuteras och reflekteras över hur ledning, chefer och medarbetare kan skapa välfungerande och välmående arbetsplatser, både under stabila förhållanden och under förändrings- och utvecklingsförhållanden. Vidare berörs människans livsstil samt balansen mellan arbete och fritid, men också krav på flexibilitet och mobilitet, i ett föränderligt arbetsliv.