Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer 30 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Kursen ger dig kunskap om den nationella värdegrunden för äldre och arbetet med etik och värdegrundsfrågor. Kursen tar även upp lagstiftningen på området samt styrdokument som ledningsstöd och tillämpningen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I kursen bearbetas dessutom olika ledarskaps- och organisationsteorier samt förbättringskunskap, utvärdering och evidensbaserad praktik. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom äldreomsorgens verksamheter utifrån ett ledarskapsperspektiv bearbetas, diskuteras och reflekteras genomgående under kursen.

Målet med kursen är att ge ökad kunskap och kompetens för dig som är intresserad av att arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgens verksamheter. Allt med målet om god kvalitet för den äldre personen.