Litteracitet och lärande i ett andraspråksperspektiv 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

Vi undersöker språkliga aspekter i texter med utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik och granskar och prövar genrepedagogiska modeller.

Vi undersöker hur språket används i texter för att skapa mening och kommunicera i olika sammanhang (systemisk funktionell lingvistik). Dessutom testar vi olika pedagogiska metoder för att lära ut olika texttyper.

Vi diskuterar språklig stöttning i relation till elevers olika förutsättningar och uppgifters kognitiva svårighetsgrad. Kursen är en fortsättning på svenska som andraspråk 1-30 hp. Den kan kombineras med våra andra fortsättningskurser i svenska som andraspråk.

Kursen ges helt på distans med 50 procent studietakt. Våra digitala träffar är förlagda till sen eftermiddag/kväll, så att det är möjligt att kombinera studier med arbete.