Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans 7,5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Kursen behandlar litteraturfrämjande och litteraturförmedling på skolbibliotek och dess betydelse för elevers läsning. Centrala begrepp inom barn- och ungdomslitteraturforskningen behandlas liksom olika förmedlingsmetoder, den samtida litteraturens genrer och indelningsgrunder. Kursen vänder sig till personer som arbetar/kommer arbeta på skolbibliotek och/eller som vill ha fördjupade kunskaper om litteraturförmedling inom skolbibliotekskontexten.

Observera
Kursen ges på kvartsfart/distans och innehåller en träff på campus i Borås. Vi rekommenderar att ni deltar i träffen men den är inte obligatorisk. Kommunikation mellan deltagare och lärare liksom seminarier och grupparbeten genomförs med hjälp av lärplattform och andra kommunikationsverktyg. För kursen krävs tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.