Livscykelanalys för samhällsbyggare 5 hp

Vårtermin 2024
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 33%, Dag
Ortsoberoende

Kursen innehåller teoretiska genomgångar av livscykelanalys och klimatdeklaration samt bakgrunden till lagstiftningen som ligger till grund för klimatdeklarationen.

Kursen innehåller även övningar och ett större projektarbete om hur du genomför klimatdeklaration för byggnadsdelar och byggnader.

I kursen går vi även igenom tillgängliga beräkningsverktyg på marknaden, framför allt BM (Byggsektorns miljöberäkningsverktyg).