Makroekonomi 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Dag
Borås

Följande områden behandlas:

  1. Nationalräkenskaperna och BNP-begreppet,
  2. Betalningsbalansen och utrikeshandeln,
  3. Tillväxtteori,
  4. Arbetslöshet och inflation,
  5. Pengar, penningmängd och prisnivå,
  6. Den keynesianska modellen,
  7. Ekonomisk politik i en öppen ekonomi,
  8. Växelkurspolitik.
Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.