Marknadsföring i sociala medier: innehållsproduktion 15 hp

Vårtermin 2024
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Vårtermin 2025
Deltid 50%, Dag
Ortsoberoende

Du lär dig grunderna i grafisk formgivning, layout, bildbehandling, typografi, animation. Du lär dig att anpassa medietyp för olika sociala mediekanaler och syften. Kursen innehåller också undervisning om strategier och teorier för innehållsproduktion för sociala medier.

Vi jobbar i programvaror som Indesign, Illustrator, Photoshop och After Effects.