Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 25%, Dag
Ortsoberoende

Sociala medier har på kort tid förändrat sociala beteendemönster på ett samhälleligt genomgripande sätt, och många medborgare använder numera sociala mediekanaler som sin främsta källa för informationsinhämtande. För att folkbiblioteken skall kunna vara en aktiv och uppskattad tjänst i denna nutidskontext, behöver det finnas kunskaper om förutsättningarna och villkoren för kommunikation och marknadsföring i sociala medier.

I kursen Marknadsföring och kommunikation för folkbibliotek är fokus på sociala medier som primär kanal för marknadsföring och kommunikation och erbjuder en fördjupning i digitala tekniker för skapande och publicering av produkter med hög relevans och med ett högt synlighets- och marknadsföringsvärde.

Deltagarna arbetar under kursen i nära samspel med sin biblioteksorganisation med att planera, genomföra och utvärdera en marknadsföringsstrategi.