Mode och existentiell hållbarhet 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Detta är en kurs på masternivå där vi närmar oss hållbarhet ur ett holistiskt perspektiv. Hållbarhet diskuteras vanligtvis utifrån tre aspekter: social, ekonomisk och ekologisk. Men egentligen är dessa del av en mer grundläggande och rentav existentiell fråga, om hur balans kan skapas både på samhällelig och på individuell nivå. Det samtida modesystemet drivs framåt av både industrins överproduktion och individens överkonsumtion.

Kursen är helt teoretisk utan praktisk tillämpning, men inkluderar föreläsare från modebranschen. Kursen ges helt på distans och bygger på självstudier. Den avslutas med en individuellt skriven hemtentamen.

Kontakt
För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.