Modedesign och hållbarhet 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

Kursen introducerar grundläggande begrepp, metoder och strategier för möjligheter och utmaningar med design som utgångspunkt för hållbar utveckling, t ex från designnära konstruktionsaspekter till övergripande cirkulärt tänkande utifrån design. Kursen ger också kunskaper och färdigheter för att kritiskt värdera och formulera designstrategier för olika hållbarhetsutmaningar.