Modets framtid 7,5 hp

Hösttermin 2024
Deltid 50%, Blandade tider
Ortsoberoende

I kursen diskuteras utvecklingar inom teknologi, geopolitiska spänningar, klimatförändringar och skiftande ideal och värderingar som kan påverka både modeproduktion och konsumtionsmönster. Utveckling inom samhälle och kultur i stort länkas således till modefältet, och utifrån kurslitteraturen formulerar studenterna självständiga svar på de frågor som väcks inom ramen för kursen.

Kursen ingår i ett kurspaket som ger ett kulturvetenskapligt perspektiv på mode. Läs mer om kurspaketet.